TIETOSUOJASELOSTE OSALLISTUJAREKISTERISTÄ

 

Rekisterinpitäjä

Agricolan suomalainen seurakunta
Brandensteininkatu 11
07900 LOVIISA
p. 044 7229229
agricolanseurakunta@evl.fi
 

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Rauno Saarnio
rauno.saarnio@evl.fi
p. +358401925225

 

Rekisterin nimi

Agricolan suomalaisen seurakunnan osallistujarekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Oikeusperusteena yhteydenpito seurakunnan toimintaan osallistuviin. Perusteena rekisterin ylläpidossa ovat tietosuoja-asetuksen 6.1 (f) artikla.

 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Retkien, leirien ja matkoille osallistuvat. Alaikäisten kohdalta myös huoltajatiedot. Tarvittaessa henkilön terveydentilaa koskevat tiedot

 

Tietolähteet

Osallistujien ilmoittautumisen yhteydessä antamat tiedot. Henkilötietojen kerääminen on pakollista toiminnan mahdollistamiseksi.

 

Tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle milloin matkan tai leirin järjestävä osapuoli sitä edellyttää esim. matkatoimisto tai hotelli.

Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan rekisteristä tapahtuman toteuduttua..

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700,

www.tietosuoja.fi