Vaikuta kirkossa

Seurakunnan toimintaan ja päätöksentekoon voi vaikuttaa ottamalla osaa seurakuntavaaleihin sekä tekemällä aloitteita seurakunnan luottamuselimille.

Jokaisella seurakunnalla on oma seurakuntaneuvosto, joka johtaa seurakunnan toimintaa. Seurakuntaneuvoston jäsenet valitaan seurakuntavaaleissa. Puheenjohtajana on kirkkoherra.

Seurakuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi marraskuussa. Vaaleissa voivat äänestää kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet.

Seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa. Seurakuntaneuvosto hoitaa pääosin samoja tehtäviä kuin kirkkoneuvosto, elleivät tehtävät kuulu seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Seurakuntayhtymän ylintä valtaa käyttää yhteinen kirkkovaltuustoLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Se päättää m.m. yhtymän talouden päälinjoista. Myös yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla.

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Linkki avautuu uudessa välilehdessäjohtaa yhtymän toimintaa, taloutta ja hallintoa. Se toimii myös yhteisen kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.