Haudanhoitosopimus

Hautaa hoitaa omainen, seurakunta tai joku muu Kirkkolain määräysten mukaisesti. Haudan hoidosta
vastaa hautaoikeuden haltija.

Omaiset voivat sopia haudan hoitamisesta seurakuntayhtymän kanssa. Uusia hoitotilauksia otetaan
vastaan toukokuun loppuun asti. Haudan hoidosta voidaan tehdä joko kesähoitosopimus (1 kesä) tai
määräaikainen (5 vuoden tai 10 vuoden) hoitosopimus. Haudanhoitosopimus astuu voimaan, kun
hoitotarjous maksetaan viitenumerolla eräpäivään mennessä.

Haudanhoitoihin sisältyy kukkapesien kunnostus, kukkien istuttaminen, rikkaruohon kitkeminen,
kukkienhoito, lannoittaminen ja kastelu. Hoitohautojen kukat istutetaan juhannukseen
mennessä. Kukkien peruslukumäärä on sidottu haudan kokoon:

1 hengen hauta 3 kukkaa (1 m)
2 hengen hauta 5 kukkaa (2 m)
3 hengen hauta 7 kukkaa (3 m)
4 hengen hauta 9 kukkaa (4 m)

Hoitohautojen kunnostamistyö aloitetaan toukokuussa, jolloin kaikki vanhat kukat poistetaan 24.5.
mennessä. Jos omaiset haluavat itse istuttamansa kukat (esim. äitienpäiväruusu) talteen, on ne
poistettava ennen 24.5. Hoitokausi on 7.6. - 31.8. ja kesäkukat poistetaan haudoilta syyskuun loppuun
mennessä.

Haudoista, joilla on ollut vuoden kesähoito tai useamman vuoden hoito (joka on päättynyt aikaisemman
vuoden lopussa) lähetetään automaattisesti uusi tarjous yhteyshenkilölle kevättalvella edellyttäen, että
seurakuntayhtymällä on asiakkaan ajan tasalla olevat yhteystiedot.

Uurna- ja tuhkalehtoihin ei ole mahdollista tilata haudanhoitopalveluja, kyseisten alueiden hoidosta
vastaa seurakuntayhtymä.

Haudanhoitotilauksia otetaan vastaan taloustoimistossa, Pia Vähälummukka-Koskenmäki puh 044 722
9247. Kysy tarvittaessa lisätietoa loviisanseudunseurakunnat@evl.fi

Muistomerkkeihin ja reunakiviin kohdistuvat kunnostus- tai hoitotoimenpiteet eivät sisälly
hoitosopimuksiin. Muistomerkkejä myyvät ja valmistavat yritykset tekevät oikaisutöitä tilauksesta.
Tarvittaessa hautaoikeuden haltijan on kunnostettava haudan kivilaitteet ennen kuin seurakuntayhtymä
voi ottaa haudan hoidettavakseen.

Vastuu muistomerkin turvallisuudesta ja seurannasta kuuluu omaiselle. Seurakuntayhtymä ei vastaa
vahingoista, jotka aiheutuvat luonnonvoimien, pieneläinten, ilkivallan tai muun niihin verrattavan
seurauksista.