Virkatodistukset, sukuselvitykset ja sukututkimukset

Agricolan suomalaisen seurakunnan väestörekisteriä ylläpitää Vantaan aluekeskusrekisteri, Asematie 12 a, 01301 Vantaa

Virkatodistusten tilaaminen

Linkki Vantaan aluekeskusrekisterin kotisivulle