Häät

Onneksi olkoon, olette tehneet yhden elämänne tärkeimmistä päätöksistä. Elämänkumppanin valinta ja lopulta avioliiton solmiminen antaa monessa mielessä suuntaa elämälle. Mahdollisuus jakaa elämä kumppanin kanssa on suuri Jumalan lahja ja elämää rikastuttava asia.

Häitä edeltää yleensä keskustelu vihkivän papin kanssa. Keskustelussa käydään muun ohessa yksityiskohtaisesti läpi vihkitoimituksen kulku. Parilla on myös mahdollisuus esittää toivomuksia musiikin suhteen.

Jos haluatte varata kirkon tai juhlatilan voitte olla yhteydessä seurakuntasihteeriin.

Hääpari kirkossa.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku