Häät

Rakkaus on elämän kauneimpia lahjoja. Avioliitto on merkityksellinen sitoutuminen, joka vie suhteen uudelle ja syvemmälle tasolle. Avioituessaan pari ilmaisee tahtonsa rakastaa toisiaan ja jakaa elämänsä yhdessä toisen kanssa. Mahdollisuus jakaa elämä kumppanin kanssa on suuri Jumalan lahja ja elämää rikastuttava asia.

Avioliittoon vihkiminen voi tapahtua lähes missä tahansa: kirkossa, juhlapaikalla, kotona tai vaikka luonnon äärellä. Paikalla voi olla paljon sukulaisia, ystäviä ja tuttavia – tai tilaisuus voi olla hyvinkin pieni ja intiimi. Tärkeintä on, että häät ovat sellaiset, kuin hääpari itse toivoo.

Kirkossa avioituminen vaatii sen, että kummankin puolison on oltava rippikoulun käyneitä evankelisluterilaisen kirkon jäseniä. Luterilainen pappi voi suorittaa vihkimisen myös siinä tapauksessa, jos toinen puolisoista kuuluu luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon.

Jos hääparista kumpikaan ei kuulu mihinkään kristilliseen kirkkoon, voidaan kirkossa järjestää siviilivihkimisen jälkeen avioliiton siunaus. Avioliiton siunaus ei tilaisuutena juurikaan eroa avioliittoon vihkimisestä.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. 

Häitä edeltää yleensä keskustelu vihkivän papin kanssa. Keskustelussa käydään muun ohessa yksityiskohtaisesti läpi vihkitoimituksen kulku. Parilla on myös mahdollisuus esittää toivomuksia musiikin suhteen.

Jos haluatte lisätietoja, varata kirkon tai juhlatilan voitte olla yhteydessä seurakuntasihteeriin.

Hääpari kirkossa.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku