Uutislistaukseen

Uuden kirkkoherran puheenvuoro virkaanasettamismessussa

15.9.2020 10.11

 

13.9.2020 Loviisan kirkko

Hyvät ystävät. Haluan kiittää teitä.

Iso kiitos piispalle ja avustajille, kiitos kun tulitte ja virkaan asetitte.

Suurkiitos teille luottamushenkilöt, kiitos kun olette luottaneet ja minut tähän tehtävään kutsuneet.

Edelleen haluan kiittää kaikkia teitä seurakuntalaisia. Kiitos, että olen saanut kokea itseni tervetulleeksi täällä Agricolan suomalaisessa seurakunnassa ja Loviisan seudulla.

Lämmin kiitos myös teille rakkaat työtoverit. Olette nähneet paljon vaivaa tätäkin jumalanpalvelusta varten. Ja muutenkin, teidän kanssanne on ollut hyvä ja mukava aloitella töitä täällä Loviisan seudulla. Olette hienoa ja osaavaa ja auttavaista joukkoa. Minulla on ollut paljon kysyttävää, mutta teihin on voinut aina kysymysten hetkinä luottaa. Apua olen saanut, kun kysyttävää on ollut. Kiitos siitä.

-----

Niin, ajattelin tässä sanoa muutaman ajatuksen ensiksi siitä, miten näen tämän viran, johon minut on tänään asetettu. Toiseksi tarkoitukseni on jakaa muutama ajatus kirkosta ja seurakunnasta noin yleisesti.

Ensin siis jotain tästä kirkkoherran virasta. Oikeastaan virkaanasettamisen kysymykset ja sen yhteydessä luetut raamatunkohdat pitävät mielestäni sisällään olennaisen kirkkoherran viran luonteesta.

Kirkkoherran tehtävähän on palvella kirkkoa ja seurakuntaa ja edistää kirkon Herran asiaa. Ei siis niinkään edistää omia visioita tai hankkeita tai henkilökohtaisia pyrkimyksiä.

Jos jonkun asiaa edistetään, niin kyllä kirkkoherran - niin kuin muidenkin työntekijöiden - tehtävä on edistää Kristuksen asiaa, ja sitten, sitä kautta alueen ihmisen asiaa.

Mietin tätä valmistellessa, että miten voisin arvioida onnistumistani tässä virassa. Ajattelen, että olen onnistunut kohtuullisen hyvin, jos

1) seurakuntalaiset kokevat, että se, mitä seurakunta tekee ja sanoo Loviisan seudulla, vahvistaa heidän uskoaan ja helpottaa arjen elämää

2) luottamushenkilöt kokevat, että heitä kuullaan, heidän monipuolista osaamista arvostetaan ja että seurakuntalaisten toiveet ja tarpeet otetaan todesta

3) työntekijöiden on hyvä, turvallinen ja selkeä tehdä työtään, ja he pääsevät käyttämään omia vahvuuksiaan.

----

Toiseksi muutama ajatus kirkosta ja seurakunnasta yleisesti.

Itselleni on aina ollut tärkeä muistaa ja vähän muistuttaakin kirkon missionaarisesta tehtävästä.

Toivon, että kirkon missionaarinen ulottuvuus, ulospäinsuuntautuva näkökulma säilyisi vahvana Loviisan seudulla. Ja miksei vahvistuisikin edelleen.

Työhaastattelussa esitin kolmen ärrän ohjelman, jota lupasin edistää, jos minut valitaan virkaan. Sen voisin jakaa tässä vielä yhteisesti koko seurakunnalle. RRR eli Rukous - Rakkaus - Rantautuminen.

Rukous. Oikeastaan kaikki kirkon työ rakentuu rukouksen varaan. Tämä on syytä ottaa tosissaan ja pitää mielessä. Raamatullisella kielikuvalla: peltomies kylvää, mutta kasvun antaa aina Jumala. Haluan siis edistää vahvaa rukous ja messuelämää Loviisan seudulla.

Rakkaus. Ajattelen, että seurakunnan ja jokaisen kristityn tehtävä on toisen ihmisen elämän, arvon ja kunnian puolustaminen. Jos tätä ajatusta onnistumme vahvistamaan, niin se on huippu juttu ja kantaa pitkälle monella taholla.

Kirkolla ja kirkon työntekijöillä on tässä ehkä erityinen kutsumus, mutta kyllä se on kaikkien kristittyjen tehtävä. Puolusta toisen ihmisen kunniaa.

Rantautuminen. Aika, jota elämämme vaatii korostetusti kirkolta kiinnostusta siitä, mitä tapahtuu kirkkojen ja virastorakennusten seinien ulkopuolella.

Elävä kirkko on kiinnostunut ihmisistä ja se pyrkii liikkumaan ja olemaan siellä, missä ihmiset ovat. Se on avoin ja yhteistyöhaluinen.

Summa summarum. Missionaarinen kirkko ei pakota eikä uhkaile eikä painosta. Se puolustaa, se rukoilee, se on kiinnostunut ihmisestä, se on kutsuva - ja lämmin.

Aamen.

Mikko Alava