Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Agricolan suomalaisessa seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan16 jäsentä seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 12 jäsentä seurakunnan seurakuntaneuvostoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuihin luottamustoimiin on ehdokas,

1)    joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 
2)    joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
3)    joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 
4)    joka ei ole vajaavaltainen
5)    joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen, 
6)    joka ei ole tämän seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä seurakuntatoimistoon, joka on avoinna ma ja to klo 9–12 sekä 15.9.2022 kello 9.00‒16.00. Seurakuntatoimiston osoite on: Brandensteininkatu 11, 07900 Loviisa.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana seurakuntatoimistosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Loviisa 25.5.2022

Agricolan suomalaisen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 

Puheenjohtaja Mikko Alava

 

------------------------------

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Agricolan suomalaisessa seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 seurakuntatoimistossa, osoite Brandensteininkatu 11, 07900 Loviisa.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi. 

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä seurakuntatoimistoon osoite Brandensteininkatu 11.
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan. 

Loviisa 25.5.2022 

Agricolan suomalaisen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 

Puheenjohtaja Mikko Alava
 

------------------------------

Ilmoitus

Agricolan suomalaisessa seurakunnassa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmät ovat nähtävänä 30.10.–20.11.2022 seurakunnan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla, Brandensteininkatu 11.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana seurakuntatoimistosta sen aukioloaikoina (ma ja to klo 9-12). Lisätietoja löytyy myös vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Loviisa 3.10.2022

Agricolan suomalaisen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Mikko Alava


------------------------------

Kuulutus Agricolan suomalaisen seurakunnan ennakkoäänestyksestä

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuu-luvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä Kirkko-torilla, Brandensteininkatu 11, Loviisa, kello 9.00–18.00 sekä alla olevissa ennakkoää-nestyspaikoissa määrättyinä aikoina.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakko-äänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilö-todistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään. 

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän eh-dokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi seurakun-nan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestys-paikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosi-vuilta seurakuntavaalit.fi.

Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa: 

Seurakuntatoimisto, Brandensteininkatu 11, Loviisa 8.-12.11. klo 9-18    
Galleria, Kuningattarenkatu 11, Loviisa 8-9.11. klo 13-15    
Valkon monitoimitalo, Pitkäniityntie 62, Valko 9.11. klo 16-18    
Lovisa Gymnasium, Brandensteininkatu 27, Loviisa 9.11. klo 11-13    
Loviisan lukio, Ratakatu 1, Loviisa 9.11. klo 11-13    
Palvelutalo Esplanad, Kuningattarenkatu 7, Loviisa 10.11. klo 13-14    
K-Supermarket, Mariankatu 33, Loviisa 10.11. klo 17-19    
Harmaakallio, Pankkiirintie 8, Loviisa 10.11. klo 13-14    
S-Market, Arkkitehdintie 5, Loviisa 10.11. klo 17-19    
K-Supermarket, Mariankatu 33, Loviisa 11.11. klo 10-14    
S-Market, Arkkitehdintie 5, Loviisa 11.11. klo 10-14    

Ruotsinpyhtää
Ruukin kirjasto, Koivulanmäentie 1C, Ruotsinpyhtää 10.11. klo 17-19    
Taasiakoti, Notkolantie 1, Tesjoki 9.11. klo 10-11    
Tesjoen kirjasto, Keskustie 2, Tesjoki 9.11. klo 17-19    
Gulf-baari, Ruotsinkyläntie 5-9, Ruotsinkylä 10.11. klo 10-12    
Ringborg, Ringborgintie 26, Ruotsinpyhtää 10.11. klo 16-18    

Pernaja
Pitäjäntupa, Pernajantie 307, Pernaja 8.11. klo 9-12    
Mikaelintupa, Jorvaksentie 1, Koskenkylä 9.11. klo 17-19    
Café&Bar Tirkku, Karhutie 15, Isnäs 9.11. klo 11-13    
Byagården, Sarvisalontie 1035, Härpe 9.11. klo 15-17    
Perinnekeskus Kuggom, Kansanopistontie 16, Kuggom 10.11. klo 17-19    
Onnela, Veckasinmäki 7, Pernaja 10.11. klo 13-14    

Liljendal
Mariagården, Koulukuja 3, Sävträsk 9.11. klo 9-12    
Liljendalin kirjasto, Kartanontie 27, Liljendal 9.11. klo 16-19    
Café Lilja, Hardomintie 4, Liljendal 10.11. klo 11-13    
Annagården, Kirkkotie 14a, Skinnarby 11.11. klo 11-13    
Rosenkulla palvelutalo, Eskilomintie 16, Sävträsk 11.11. klo 13-14    

Lapinjärvi
Hindersby-Bäckby metsästysmaja, Heikinkyläntie 541 8.11. klo 10-12    
Porlammin kirjasto, Koulupolku 3, Lapinjärvi 8.11. klo 17-18     
Pukaron paroni, Koivistontie 2A, Pukaro 8.11. klo 11-13    
Rauta-Järn Österholm, Lapinjärventie 14, Lapinjärvi 9.11. klo 11-13    
Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, Kimonkylä 10.11. klo 10-11    
Mainiokoti Lukkari, Rauhalantie 3, Lapinjärvi 10.11. klo 13-14    
Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24B, Lapinjärvi 10.11. klo 15-17    

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava koti-äänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi seurakuntatoimisto on avoinna 4.11.2022 kello 16 saakka. Seurakuntatoimiston puhelinnumero on 044 722 9229.

Loviisa 15.9.2022

Agricolan suomalaisen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Mikko Alava
 

------------------------------

Kuulutus seurakuntavaaleista

Agricolan suomalaisessa seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 16 jäsentä yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 12 jäsentä seurakuntaneuvostoon. 

Vaalit toimitetaan 20.11.2022 seurakunnan äänestysalueiden äänestyspaikoissa seuraavasti:

  • Pernajan äänestysalueella Mikaelintuvalla, Jorvaksentie 1, 20.11.2022 kello 11.00 – 20.00. 
  • Loviisan äänestysalueella Loviisan kirkossa, Brandensteininkatu 2, 20.11.2022 kello 11.00 – 20.00. 
  • Lapinjärvi-Liljendalin äänestysalueella Lapinjärven seurakuntakodilla, Lapinjärventie 24 B, 20.11.2022 kello 11.00 – 20.00. 
  • Ruotsinpyhtään äänestysalueella Ruotsinpyhtään seurakuntakodilla, Koivulanmäentie 6, 20.11.2022 kello 11.00 – 20.00.

Äänioikeutettu 15.8.2022 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 20.11.2022 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää oman alueensa äänestyspaikassa.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta agricolanseurakunta.fi sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Loviisa 3.10.2022

Agricolan suomalaisen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Mikko Alava