Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Agricolan suomalaisessa seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan16 jäsentä seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 12 jäsentä seurakunnan seurakuntaneuvostoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuihin luottamustoimiin on ehdokas,

1)    joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 
2)    joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
3)    joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 
4)    joka ei ole vajaavaltainen
5)    joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen, 
6)    joka ei ole tämän seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä seurakuntatoimistoon, joka on avoinna ma ja to klo 9–12 sekä 15.9.2022 kello 9.00‒16.00. Seurakuntatoimiston osoite on: Brandensteininkatu 11, 07900 Loviisa.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana seurakuntatoimistosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Loviisa 25.5.2022

Agricolan suomalaisen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 

Puheenjohtaja Mikko Alava

 

------------------------------

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Agricolan suomalaisessa seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 seurakuntatoimistossa, osoite Brandensteininkatu 11, 07900 Loviisa.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi. 

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä seurakuntatoimistoon osoite Brandensteininkatu 11.
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan. 

Loviisa 25.5.2022 

Agricolan suomalaisen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 

Puheenjohtaja Mikko Alava