Vaikuta kirkossa

Seurakunnan toimintaan ja päätöksentekoon voi vaikuttaa ottamalla osaa seurakuntavaaleihin sekä tekemällä aloitteita seurakunnan luottamuselimille.

Jokaisella seurakunnalla on oma seurakuntaneuvosto, joka johtaa seurakunnan toimintaa. Seurakuntaneuvoston jäsenet valitaan seurakuntavaaleissa. Puheenjohtajana on kirkkoherra.

Seurakuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi marraskuussa. Vaaleissa voivat äänestää kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet.

Seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa. Seurakuntaneuvosto hoitaa pääosin samoja tehtäviä kuin kirkkoneuvosto, elleivät tehtävät kuulu seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Seurakuntayhtymän ylintä valtaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Se päättää m.m. yhtymän talouden päälinjoista. Myös yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla.

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto johtaa yhtymän toimintaa, taloutta ja hallintoa. Se toimii myös yhteisen kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.

 

 

 

 

 

 

 

Agricolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenet 2019-2022

Huttunen Sonja

Hyvönen Petri

Lepola Janne

Löfqvist Pirjo

Kekkonen Leena

Kujala Arto

Noroviita Timo

Pappila Jorma

Rauha Maria

Saari Veikko

Turja Juha

Tähtinen Keijo, varapj.

----------

Varalla:

A lista: Hagfors Kari, Maksimainen Tero

B lista: Huovila Myrsky,  Nieminen Henna, Simola Anni, Rantanen Heli, Krogars Sabina Rossi Reeta, Malmivaara Jouni

C lista: Backman Jutta, Paakkarinen Markku, Moisio Anne

 

24.1.2019 YKV valitsi uuteen YKN jäseniä kaudelle 2019-2020:

Agricolan suomalaisesta seurakunnasta

Paakkarinen Markku (varajäsen Tähtinen Keijo)

Simola Anni (varajäsen Pirjo Löfqvist)

Lindholm Tuija-Riitta (varajäsen Maria Rauha)

Hagfors Kari (varajäsen Tero Maksimainen)

Hyvönen Petri (varajäsen Huttunen Sonja)